apr

Hedendaagse woningen zijn zo goed geïsoleerd dat er vaak geen zuchtje wind doorheen komt. Dat is uiteraard goed voor de energiezuinigheid, maar minder voor de luchtvochtigheid in huis. Het is namelijk van het grootste belang dat de luchtcirculatie gegarandeerd is. Anders riskeer je condensatieproblemen. En dat is precies waar nogal wat moderne woningen mee te kampen hebben. Gelukkig lost een degelijk ventilatiesysteem dergelijke problemen op.

Wat is condensatie?

Condensatieproblemen treden op wanneer de waterdamp in de aanwezige lucht zich gaat afzetten tegen koudere voorwerpen en waterdruppels gaat vormen. Een temperatuur van 20 graden en een relatieve luchtvochtigheid van 50 procent kan leiden tot condensatie van zodra de lucht materialen raakt met een oppervlaktetemperatuur lager dan of gelijk aan 9 graden.

Wat zijn de oorzaken van condensatieproblemen?

Vaak ligt onoordeelkundige isolatie en een gebrekkige ventilatie aan de basis van de condensatieproblemen. Een goed geïsoleerde woning laat geen zuchtje wind door waardoor vocht in huis blijft hangen. Af en toe een raam open zetten, is dan niet voldoende om de luchtvochtigheid opnieuw op peil te krijgen.

Een mechanisch ventilatiesysteem is dan absoluut noodzakelijk. Het zorgt ervoor dat er voldoende toevoer is van verse lucht en dat de luchtcirculatie optimaal is. Alleen op die manier wordt verhinderd dat waterdamp gaat condenseren op koudeoppervlakken. Ontbreekt een mechanisch ventilatiesysteem of werkt het onvoldoende, dan krijg je vroeg of laat te kampen met condensatieproblemen.

D&L Woonhuisventilatie lost je condensatieproblemen op

D&L Woonhuisventilatie biedt verschillende oplossingen aan:

-          Ventileren met warmterecuperatie: volledig mechanische verluchting waarbij vochtige lucht naar buiten en verse lucht naar binnen wordt gezogen.

-          Ventileren door extractie: verse buitenlucht wordt toegevoerd via regelbare ventilatieroosters en afgevoerd via elektrische ventilatoren.

Heb je af te rekenen met condensatieproblemen? Neem dan vandaag nog contact met ons op voor de schade onherroepelijk is.